Cele i działania

Stowarzyszenie Po Prostu Razem powstało w 2012 roku.  Od początków swego istnienia przeprowadziło szereg inicjatyw społecznych, które miały na celu propagowanie zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia kampanii społecznych dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. Działamy także w sferach: integracji społecznej, kultury  i historii  oraz w zakresie obrony cywilnej i pierwszej pomocy.

Najważniejszymi celami stowarzyszenia są:

 1. integracja społeczeństwa,
 2. popularyzacja wiedzy historycznej,
 3. ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie nowych tradycji,
 4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 5. współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i samorządami terytorialnymi pracującymi na rzecz rozwoju Regionu Tarnowskiego, a także województwa małopolskiego,
 6. promocja i wspomaganie kultury, nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania,
 7. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 8. upowszechnianie kultury w atrakcyjnej dla odbiorców formie,
 9. edukacja kulturalna i historyczna przy pomocy innowacyjnych metod i wspieranie kreatywności,
 10. działanie na rzecz integracji środowisk zajmujących się upowszechnianiem historii i kultury, w szczególności grup rekonstrukcyjnych,
 11. wpływanie na wzrost zainteresowania historią i kulturą wśród młodych ludzi,
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny.

Zorganizowaliśmy dwukrotnie w latach 2018 i 2019 uroczystości rocznicowe z okazji lokacji miasta Tarnowa pod nazwą „Rycerskie Urodziny Tarnowa” które odbył się  w postaci Turnieju Rycerskiego. Wydarzenie powstało przy współudziale Urzędu Miasta Tarnowa

W rocznicę odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy  Galicyjskie  Zaduszki Niepodległościowe, które odbyły się na cmentarzu wojskowym nr 200 w Tarnowie. Cmentarz ten  był zapomniany zarówno przez mieszkańców jak i Urząd Miasta.  W ramach wolontariatu nasi członkowie uporządkowali nekropolię, gdzie pochowani są żołnierze z I wojny światowej z wszystkich stron konfliktu oraz  początków istnienia I RP.

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obrony cywilnej rozszerzone o obronę przeciw bakteriologiczną oraz przeciwpożarową dla  uczniów, członków organizacji pozarządowych i harcerskich, także klientów indywidualnych.

Współpracujemy z Tarnowskim Centrum Integracji Społecznej, gdzie organizujemy szkolenia  i warsztaty.

 

loga

loga2