Kadra

Łukasz Polak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europeistyki im. ks. Józefa Tischnera Kierunek: małe i średnie przedsiębiorstwa w EU. W pracy zawodowej zajmował się obsługą prawną spółek, prawem handlowym małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoleniowiec, doświadczony pośrednik pracy oraz certyfikowany doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji zadań publicznych, projektów unijnych oraz granatowych. Prezes Zarządu dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Partnerstwo Dla Przyszłości oraz Stowarzyszenia Po Prostu Razem. Interesuje się historią, politologią oraz ekonomią. Jest miłośnikiem filmów dokumentalnych.

Łukasz Karaś – doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki na kierunku bezpieczeństwo publiczne, mediator, akredytowany instruktor przy Ministerstwie Obrony Narodowej instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego, instruktor wojskowości, Dowódca Tarnowskiego Plutonu Obrony Narodowej w ramach Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, posiadacz patentu strzeleckiego, zawodnik sportów strzeleckich. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi survivalem. Biegle włada językiem francuskim.

Marcin Warchoł – magister inżynier, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydziału Gospodarki Paliw i Energii na kierunku technologia chemiczna. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  kierunek: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Uzyskał certyfikat asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001. Doświadczony szkoleniowiec, specjalistą ds. BHP. Prowadzi szkolenia od 2007 r. Pełni funkcje Prezesa Komisji Sądu Koleżeńskiego w Ogólnopolskimi Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP. Interesuje się sportem, występuje w teatrze.

Elżbieta Świrad – magister, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz podyplomowe studia pedagogiczne na tej samej uczelni, a także kurs prowadzenia działalności gastronomiczne oraz projektowania i aranżacji ogrodów. Jest absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w zakresie Florystyki, posiada również dyplom mistrzowski z tego zakresu. Nauczycielka kontraktowa, dysponuje dużym doświadczenie jako szkoleniowiec. W wolnym czasie pielęgnuje swój ogród.