Konserwator terenów zielonych

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców,
  • catering.

Cel kursu: Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze na stanowisku konserwatora terenów zielonych.

Program kursu:

Lp.

Temat:

1 Stanowisko pracownika, zasady BHP na stanowisku roboczym, warunki zagospodarowania terenów zieleni, przygotowanie podłoży do produkcji ogrodniczej, uprawa gleby, rodzaje gleby, nawożenie gleb, elementy projektowania i zakładania terenów zieleni.
2 Roślinoznawstwo i botanika, opis, charakterystyka, zastosowanie
oraz dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska
i celów dekoracyjnych, sposoby i środki ochrony roślin, rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie.
3 Dobieranie terminu siania, sadzenia oraz kierowanie siewem nasion
i sadzonek drzewek ozdobnych, przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew.
4 Zasady użytkowania oraz obsługi sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie, dokonywanie inwentaryzacji, odczytywanie projektów tworzenia sadów i terenów zieleni, dobór roślin i gatunków do różnych przestrzeni.
5 Nabycie umiejętności rozpoznawania roślin drzew, krzewów, bylin, analiza terenu przed przystąpieniem do prac, wiedza z zakresu szkodników i chorób roślin oraz środków ochrony zapobiegających i zwalczających ich skutki w terenach zieleni, mała architektura ogrodowa, estetyczne urządzanie trenów zieleni.
6 Przyswojenie wiedzy z zakresu dendrologii ogólnej i najważniejszych drzew, krzewów, kwietników, rabat kwiatowych, roślin w pojemnikach do wewnątrz, trawników, muraw, żywopłotów, aspekty ekologiczne terenów zielonych, sadzenie roślin, terminy sadzenia poszczególnych roślin, uwarunkowania klimatyczne, uwarunkowania glebowe poszczególnych roślin, podstawy sadownictwa, najważniejsze gatunki sadownicze, sadzenie, pielęgnacja, zbiór, przesadzanie, umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem ogrodniczym.
7 Wiedza dotycząca szklarni ciepłej, umiarkowanej oraz zimnej, poznanie poszczególnych zabiegów oraz terminów dokonywania przeglądów pielęgnacji roślin, wysiewanie nasion, metod zwalczania chwastów oraz zapobieganiu ich ponownemu wzrostowi.
8 Nabycie umiejętności wykonywania prac ogrodniczych związanych z zagospodarowaniem terenu pod uprawę roślin i krzewów, przesadzania roślin z bryłą korzeniową, zasady podlewania roślin, zakładanie i pielęgnacja kwietników, rabat i ogrodów specjalnych.
9 Cięcie krzewów ozdobnych, sposoby utrwalania, suszenia i konserwacji roślin                       z zachowaniem ich naturalnych kształtów i elastyczności, podstawy technik preparowania roślin, zasady wycinania drzew i krzewów, gałęzi, wiatrołomów, koszenia trawy, karczowania, formowania drzew i krzewów.
10 Podstawy warzywnictwa, najważniejsze gatunki warzywnicze, sadzenie, pielęgnacja, zbiór, ekologia w warzywnictwie i sadownictwie, dbałość o odpowiednie funkcjonowanie systemu nawadniania terenów zielonych, czynny udział w badaniach przeprowadzanych w jednostkach naukowo-badawczych.

Absolwenci kursu otrzymują:

Praktyczną naukę zagadnień w zakresie konserwatora terenów zielonych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.