Pomoc kuchenna

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców,
  • catering.

Cel kursu: Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika na stanowisku pomocy kuchennej.

Program kursu:

Lp.

Temat:

 1 Wiedza z zakresu BHP, prawa pracy oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej, elementów etyki zawodowej, obowiązków  pomocy kuchennej, procesów technologicznych w kuchni, wartości odżywczych pokarmów, podstawy żywienia człowieka.
 2 Przyswojenie wiedzy z zakresu obsługi klienta, czynności porządkowych, utrzymywania czystości naczyń, narzędzi oraz zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli oraz pomieszczeń kuchennych i zaplecza gastronomicznego.
 3 Zapoznanie ze sprzętem i urządzeniami wykorzystywanymi w kuchni, nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej, zasady gospodarowania surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi.
4 Przechowywanie, magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów, posługiwanie się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej,sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu przekąsek, deserów, potraw i napojów, wytyczne jaki posiłek przygotować dla wegetarian, wegan, osób jadających koszerne posiłki dla osób pochodzenia żydowskiego.
5 Porcjowanie, wykańczanie i dekorowanie potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów, kalkulowanie ceny oraz oferty kulinarnej,dobieranie surowców i półproduktów do produkcji, ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, dbałość o stałe polepszanie wartości żywienia sporządzanych potraw.
6 Nabycie wiedzy z zakresu zasad żywienia zbiorowego, zabezpieczania surowców i wyrobów przed zepsuciem, obróbka jarzyn, mięs, ryb, dekorowanie potraw z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania, zasady planowania i układania menu, układania potraw na talerzu lub innych naczyniach, dobór naczyń i dodatków dekoracyjnych, wyposażenia technicznego kuchni, w tym m. in. maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, aparatura grzewczo chłodnicza, maszyna do mycia naczyń.
7 Uczestnik projektu przyswoi wiedzę w zakresie organizacji żywienia zbiorowego, w tym bufety, stołówki, bary, kafeterie, formy dowożenia posiłków, korzystania z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia, układania menu odpowiednio do rodzaju imprez, preferencji gości oraz pory dnia i roku o odpowiedniej kaloryczności i wartości odżywczej.
 8 Poznanie zasad transportu surowców, pakowaniem i układaniem wyrobów na regałach, pakowaniem i transportem gotowych wyrobów do magazynu lub do samochodu, zasady skrupulatnego przestrzegania higieny osobistej i noszenia odzieży ochronnej,obowiązku wykonywania badań okresowych i profilaktycznych.
9 Zasady zdrowego i racjonalnego przyrządzania posiłków, ogólne umiejętności zapobiegające możliwości dopuszczenia do pojawienia się robactwa i gryzoni oraz gromadzenia się resztek żywności w kuchni oraz branie udziału w regularnych szkoleniach i gotowość do poddawania się egzaminom sprawdzającym.
 10 Uczestnik pozna zasady współpracy z intendentem, kucharzem, organoleptycznego badania artykułów przyjmowanych do kuchni,pomocy w zaopatrywaniu w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni, szkolenie w zakresie HACCP
oraz z podstaw obsługi kasy fiskalnej.

 

Absolwenci kursu otrzymują:

Praktyczną naukę zagadnień w zakresie pomocy kuchennej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.