Wystawa „NOWE MOŚCICE”

Tarnów wrzesień 2013

 

SKN Digital Landscape Architecture, działające przy Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, opracowało koncepcję architektoniczno- krajobrazową obszaru zlokalizowanego pomiędzy Centrum Sztuki ‘Mościce’, a stacja kolejową Tarnów Mościce w Tarnowie. Projekt powstał na prośbę Stowarzyszenia Po Prostu RAZEM” w ramach programu „Mościce RAZEM o Przyszłości”.

nn

Materiały:

 


Prace nad projektem rozpoczęły się na początku marca br. Projekt koncepcyjny miał stać się narzędziem, które umożliwiłoby zdobycie funduszy unijnych na realizację inwestycji, zaplanowanych w ramach modernizacji oraz rozbudowy tej części miasta. Działania projektowe objęły stworzenie business parku wraz z strefą „Parkuj i jedź”, modernizację istniejącego Dworca PKP Tarnów Mościce oraz połączenie go z planowanym business parkiem za pomocą kładki pieszej. W zakresie prac znalazła się również nowa aranżację i rozbudowa strefy rekreacyjno- sportowej. W ramach dwumiesięcznych prac SKN DLA powstały dwie odmienne koncepcje zagospodarowania działki w nowoczesny i funkcjonalny sposób- zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami w aranżacji przestrzeni publicznych i przy wykorzystaniu istniejącego potencjału oraz zasobów terenu. Koncepcje swobodna i geometryczna powstawały etapami. Finalna prezentacja projektu obejmuje wizualizacje komputerowe poszczególnych obiektów i przestrzeni, rzut działki z projektem zagospodarowania terenu oraz animacje 3d. Zespół pracujący nad projektem za najważniejszy cel postawił sobie stworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, w której zieleń jest nie tylko dodatkiem. Pełni ona niezwykle ważną funkcję – integruje ze sobą poszczególne części całego założenia, akcentuje strategiczne miejsca oraz izoluje i odwraca uwagę od nieatrakcyjnych, szpecących elementów. Ta koncepcja to sposób na uwydatnienie znaczenia umiejętności architektów krajobrazu dla komponowania przestrzeni przyjaznych użytkownikom, które wykorzystują potencjał tkwiący w otoczeniu, bez konieczności zrównywania całego terenu z ziemią. Jednocześnie koncepcja przebudowy tej części Mościc wyraża najnowsze trendy w światowej urbanistyce i architekturze krajobrazu, zgodnie z którymi harmonijne otoczenie ma ogromny wpływ na efektywność funkcjonowania człowieka w danym miejscu. Ten aspekt został zaakcentowany w projekcie poprzez zastosowanie ekologicznych parkingów, zielonych dachów, tafli wody.

Autorzy koncepcji:

opiekun SKN ‘DLA’ Jacek Konopacki, Zuzanna Kawa, Mateusz Gurdak, Maciej Gotowiec, Agnieszka Kasprzyk, Katarzyna Koryga, Damian Brachaczek, Karolina Porada, Grzegorz Latoń, Michał Grzybowski, Anna Gaweł, Weronika Galcak.

Linki:

Strona Koła: SKN Digital Landscape Architecture

Napisali o nas:

moscice.pl

kultura.tarnow.pl

TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny

Tarnowianin.com

Mościckie Centrum Kultury