Znaczenie wody dla człowieka.

woda01

Woda stanowi jeden z podstawowych elementów potrzebnych do życia. Podczas trawienia rozpuszcza w sobie poszczególne składniki pokarmowe, które są następnie wchłaniane przez jelita i dostarczane do komórek. Jest przenośnikiem i regulatorem ciepła w organizmie, bierze udział we wszystkich procesach biochemicznych, zwilża błony śluzowe, gałkę oczną i zapewnia ruchliwość stawów. Woda stanowi u dorosłego człowieka 70% jego wagi i dla jej utrzymania trzeba dziennie spożywać jej około 2,5 litra.

Funkcje wody w organizmie człowieka:

  • Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport
  • Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek
  • Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
  • Udział w reakcjach biochemicznych
  • Regulacja temperatury
  • Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.

woda02

Dlaczego w ostatnich latach tak dużo mówi się o szkodliwości wód pitnych?

Woda jaką pijemy powinna być czysta i pozbawiona jakichkolwiek domieszek. Jedyne dozwolone domieszki w wodzie to pierwiastki mineralne, które w naturalny sposób mogą się w niej znaleźć poprzez rozpuszczanie się sąsiadujących skał. Przy tym dodać należy, że woda nigdy nie była źródłem minerałów potrzebnych nam do życia, bowiem spożywanie ich z owocami i warzywami pokrywa w 100% zapotrzebowanie na nie. Ponieważ woda pitna musi być pozbawiona chorobotwórczych bakterii i wirusów dlatego musi być chlorowana.

W ostatnim półwieczu nastąpił gwałtowny wzrost chemizacji życia i obecnie znamy ponad 16 milionów związków chemicznych, z tego 2 miliony wytworzonych syntetycznie. Ogromna ilość tych związków przedostaje się wraz ze ściekami przemysłowymi do rzek. W rolnictwie zaczęto pół wieku temu stosować tysiące trujących pestycydów, które mają niszczyć chwasty, zabijać owady, gryzonie i pleśnie lub konserwować drewno. Również one wraz z wodą deszczową dostają się nieuchronnie do wód powierzchniowych. Rośnie nieustannie ilość związków chemicznych, które wylewamy do rzek wraz ze ściekami komunalnymi. Najbardziej dotkliwą grupą tych związków są detergenty.

Ogromny problem polega na tym, że zakłady wodociągowe, dla których wody rzeczne są surowcem do produkcji wody pitnej, nie są w stanie usunąć z tych wód rozpuszczonych w nich związków chemicznych, bo nie pozwala na to ich budowa i technologia oczyszczania wody niezmieniana od ponad 100 lat. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie jest w stanie usunąć z niej setki związków chemicznych w niej rozpuszczonych.

Wszystkie związki chemiczne zawarte w ściekach komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych i wydalane do środowiska naturalnego przedostają się nieuchronnie do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych a stąd do wód pitnych z kranu i ze studni oraz do wód mineralnych i źródlanych.

Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla ponad 2 tys. związków chemicznych. Kilkaset tych związków jest szkodliwe dla zdrowia. Dlatego obecnie stosowanie domowych filtrów wody to konieczność.

woda03